CORONA

 • Naar aanleiding van de preventieve acties van de Nationale Veiligheidsraad worden voorlopig tot en met 19 april 2020 alle activiteiten opgeschort:
  - alle repetities
  - de statutaire vergadering van
    3 april 2020
  - de bestuursvergadering van 6 april 2020
  - het lenteconcert van 25 april 2020
  - de uitstap naar de Efteling van 26 april 2020
 • Zaal Van Eyck blijft tot nader order gesloten.
 • De PERCUSSIEAVOND van zaterdag 4 april 2020 is naar zaterdag 16 mei 2020 verplaatst.

Wij houden je verder op de hoogte van eventuele nieuwe data.
Het bestuur hoopt op julie begrip.
Bij positief nieuws wordt dit meteen op onze website gepubliceerd.

Bij de receptie op vrijdag 28 februari 2020 voor de medewerkers van de boekenbeurs, met van links naar rechts: Eerste Schepen Myriam Giebens, bezieler van de boekenbeurs Henri Thijssen en voorzitter Ger Rijks. 

De medewerkers verklaren de 30ste boekenbeurs voor geopend!

Boeken, LP's, singles, CD's en DVD's worden bij de K.H. Concordia het hele jaar door in dank aanvaard!

Tweedehands boeken kopen en verkopen?

Dan ben je bij "Books in Belgium" op het juiste adres!

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING (AVG/GDPR)

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe regeling omtrent 
uw privacy in voege.

 
De Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De Koninklijke Harmonie Concordia VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees onze volledige privacyverklaring na op onze websitepagina.