CORONA

 • Door de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad worden voorlopig alle repetities opgeschort. Mits tegenbericht worden de repetities hervat op vrijdag 21 augustus 2020.
  Er wordt zonder pauze in de zaal gerepeteerd gedurende anderhalf uur.
  Het nieuwe muziekrepertoire is alvast samengesteld.
  De percussiegroep start op zondag 23 augustus.

 • Het zomerconcert (Agnetentuin) van 12 juli e.k. gaat NIET door
  en wordt uitgesteld naar 2021.

 • Onze Zaal Van Eyck blijft tot nader order gesloten, behalve voor repetities en samenkomsten die vooraf worden aangekondigd door het bestuur.

 • De geplande activiteiten rond de Ellon & District RBL Pipe Band in september gaan NIET DOOR (het 35ste Schots weekend werd verdaagd naar 10-12 september 2021).

Wij houden je verder op de hoogte van eventuele nieuwe data.
Het bestuur hoopt op julie begrip.
Bij positief nieuws wordt dit meteen op onze website gepubliceerd.

Boeken, LP's, singles, CD's en DVD's worden bij de K.H. Concordia het hele jaar door in dank aanvaard!
Het directe aanspreekpunt van onze boekenbeurs is
bibliothecaris Claudine Brouns.
Stuur een e-mail naar:

boekenbeurs@harmonieconcordia.be
of bel +32 (0)89 565 482

Tweedehands boeken kopen en verkopen?

Dan ben je bij "Books in Belgium" op het juiste adres!

Bij de receptie op vrijdag 28 februari 2020 voor de medewerkers van de boekenbeurs, met van links naar rechts: Eerste Schepen Myriam Giebens, bezieler van de boekenbeurs Henri Thijssen en voorzitter Ger Rijks. 

De medewerkers verklaren de 30ste boekenbeurs voor geopend!
Jammer genoeg kwam er door de coronacrisis een kink in de kabel, toen we onverwacht het laatste weekend niet meer konden openstellen.

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING (AVG/GDPR)

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe regeling omtrent 
uw privacy in voege.

 
De Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De Koninklijke Harmonie Concordia VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees onze volledige privacyverklaring na op onze websitepagina.