Met lede ogen.....

vernemen we het ontslag van drie muzikanten: Boaz, Cor & Marit Schenkel.

Omdat de familie Schenkel verhuisd is naar het Nederlandse Herten is de afstand tussen de nieuwe woonplaats (bij Roermond) en Maaseik een probleem.
Positief nieuws is dat zij zich hebben ingeschreven bij de lokale fanfare "St. Cecilia Herten".
Het ga jullie goed in Herten!

Leopold Hermans meldt ons ook het muzikantenleven vaarwel te zeggen, waarvoor alle begrip.
"Pol" is sinds kindsbeen bedrijvig  geweest in de blaasmuziek bij de harmonieën St. Elisabeth Stokkem en Concordia Maaseik. Hij bespeelde diverse instrumenten, o.a. klarinet, saxofoon, schuiftrombone en bastuba. We kunnen dus van een veelzijdig muzikant spreken.
Het ga je goed in je "muzikantenpensioen".
Ook bestuurslid en drijvende kracht Jos Vercammen heeft te kennen gegeven het voortaan wat rustiger aan te gaan doen. Bedankt Jos voor je jarenlange inzet!
Secretaris Mathy De Busser meldde zijn ontslag op de bestuursvergadering van 2 december 2019. Door de coronaperikelen is hij de administratie blijven behartigen tot de Algemene Vergadering van 4 september jongstleden. Mathy "was in functie vanaf augustus 2009. Bedankt Mathy voor al die stiptheid die je steeds aan de dag gelegd hebt.

Jaarlijkse boekenbeurs

Het directe aanspreekpunt van onze boekenbeurs is
bibliothecaris Claudine Brouns.
boekenbeurs@harmonieconcordia.be of +32 (0)565 482