Nieuw lid

Opnieuw mochten we Veerle Hermans verwelkomen in ons midden als hoboïste.
We wensen je veel muzikaal plezier bij onze muziekvereniging.

Nieuws van onze percussiegroep

Sinds enkele maanden staat de percussiegroep onder leiding van Greetje Meuris. Pieter gaat zijn professionele loopbaan verder uitbouwen en heeft alzo onvoldoende tijd om op een behoorlijke wijze de groep verder te begeleiden. Indien nodig kunnen we nog altijd, in de mate van zijn mogelijkheden beroep op hem blijven doen. Een nieuw lid Tom Vanvuchelen mochten we onlangs verwelkomen op de repetities.