Nieuwe dirigent

Wij verwelkomen als nieuwe dirigent Leon Frantzen in ons midden.
Trombonist Leon is afkomstig uit Neeritter, maar woont en werkt in Maastricht.
Hij is verbonden aan het Conservatorium van Maastricht als muziekleraar.
Hij genoot zijn muzikale opleiding onder andere aan het Conservatorio E.F. Dall Abaco in Verona (Italië).

Nieuws van onze percussiegroep

Sinds enkele maanden staat de percussiegroep onder leiding van Greetje Meuris. Pieter gaat zijn professionele loopbaan verder uitbouwen en heeft alzo onvoldoende tijd om op een behoorlijke wijze de groep verder te begeleiden. Indien nodig kunnen we nog altijd, in de mate van zijn mogelijkheden beroep op hem blijven doen. Een nieuw lid Tom Vanvuchelen mochten we onlangs verwelkomen op de repetities.