Bestuur en organisatie

Onze muziekvereniging werd gesticht op 10 oktober 1883. Na wereldoorlog II moest de harmonie moeizaam van begin af aan opnieuw beginnen, wat niet van een leien dakje liep. Na enkele jaren hield ze op te bestaan. In 1947 werd een nieuwe harmonie opgericht met de naam "De Lier". Na jaren van bloei, braken echter ook moeilijke tijden aan voor deze "nieuwe" harmonie, die op haar beurt ter ziele ging. In 1959 werd Concordia heropgericht onder voorzitterschap van Mathieu Segers. Nadien namen nog Jaak Silkens en Mathieu Godermans het voorzitterschap op zich. In de meer dan 110 jaar dat de harmonie bestaat is zij uitgegroeid tot een organisatie, die zich niet enkel met muziek bezig houdt, maar eveneens instaat voor tal van cultureel-sociale activiteiten in Maaseik en omgeving, zelfs naar het nabije Nederland en Duitsland toe. De harmonie kreeg voor haar muzikale inzet waardering in binnen- en buitenland en zelfs een hoge onderscheiding van de Nederlandse Koningin. Succesvolle concertreizen werden reeds ondernomen naar Denemarken en driemaal naar Schotland. 

In 2010 was er een tegenbezoek van de Ellon & District Pipes and Drums, met een gezamenlijk gastoptreden tijdens de 25ste editie van het "Scottish Weekend" in Alden Biezen en het traditioneel opgetreden op de Markt van Maaseik, ter gelegenheid van Muziekhappening/Knapkoekbakken. 


Sinds meer dan 29 jaar stond de harmonie onder voorzitterschap van Henri Verlaak, die op de Algemene Vergadering van 27 maart 2015 benoemd werd tot erevoorzitter.
Op 25 april 2018 ontving Henri Verlaak de Cultuurprijs 2018 voor zijn jarenlange bijdrage en inzet voor het Maaseiker cultuurleven.

Op 5 mei 2015 werd Winand Corstjens aangesteld als coördinator van onze harmonie, een functie die hij waarnam tot maart 2017. 

De muzikanten Ger Rijks en Ann Bleukx zijn sinds 3 mei 2018 voorzitter en ondervoorzitter van onze vereniging.

Mathy De Busser nam vanaf augustus 2009 het secretariaatswerk over van Winand Corstjens (januari 2008 t.e.m. augustus 2009) in opvolging van Herman Jansen (oktober 2002 tot 1 januari 2008) en Eric Vandeweert (1985 tot 2002).

Mathieu Dirix nam vanaf januari 2014 de functie van penningmeester waar, in opvolging van Math Van Sloun, Jean Peeters en Henri Vrinssen.
Vanaf 2018 wordt de functie van penningmeester waargenomen door Jean-Pierre Boonen.

Tal van activiteiten worden georganiseerd door onze harmonie, niet enkel om de eigen vereniging van de nodige fondsen te voorzien, maar ook aan het socio-culturele leven in onze gemeente neemt de harmonie deel door de organisatie en medeorganisatie van evenementen en het ter beschikking stellen van Zaal Van Eyck.

Op muzikaal gebied probeert de harmonie zoveel mogelijk deel te nemen aan huldigingen en vieringen op gemeentelijk, sociaal, cultureel en familiaal vlak.
Een vaste waarde was ook de jaarlijkse steunkaartenverkoop, waarbij vrijwilligers van de harmonie huis aan huis gingen in de hele deelgemeente Maaseik.
Het was telkens een hele toer om in heel Maaseik van deur tot deur te gaan.
Bij deze bedanken wij de Maaseiker bevolking en sponsors voor hun steeds wederkerende steun.
We vermelden je maar enkele evenementen in het heden en verleden van een doorsnee werkjaar, met deelname van, steunverlening aan of organisatie door onze harmonie.

De paranormale en alternatieve beurs
De boeken- en platenbeurs
Paasbrunch Bospoortwijk
De internationale halfvastenstoet
Steakdag Sjruur VZW
Bokkerieje
Koetsenparade
De internationale keramiekmarkt
De internationale rommel- en sjacherbeurs
Hartbufkes Preuve (einde 2011)
Euregiotreffen
All Weather Music
Tiroler Avond
Ierse avond n.a.v. St. Patrick's Day
Boekweitkoek- en spaghettidag
Zèngentaire
Lezingen Davidsfonds
School- en toneelvoorstellingen
Vergaderingen Pater Sangerskring, Groove It, Vlamo
Nacht van de Geschiedenis
Maaltijd van de St. Vincentiusvereniging
Repetitie brassband
Rommelmarkt in Zaal Van Eyck
Van Eyckfeesten

 

De K.H. Concordia bestaat uit drie geledingen:

De harmonie Concordia o.l.v. Nico Neyens met als
tweede dirigent Ton van Buggenum
De drumband en Percussiegroep Concordia
o.l.v. Greetje Meuris
Een jeugdmuziekgroep
o.l.v. Ton van Buggenum

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Ger Rijks: voorzitter
Ann Bleukx: ondervoorzitster
Mathy De Busser: secretaris
Jean-Pierre Boonen: penningmeester
Toon Voorjans: afgevaardigd bestuurslid
Winand Corstjens: afgevaardigd bestuurslid

Bestuursleden:

Ger Rijks
Ann Bleukx
Emily Vroemen
Henri Thijssen
Marcel Urlings
Gilbert Willems
Herman Gerarts
Ellen Heymans
Jos Vercammen
Toon Voorjans
Winand Corstjens

Ereleden:

Henri Verlaak (erevoorzitter)
Pierre Wolfs
Harry Teuwen

Zaalcommissie:

Wien Corstjens
Jos Vercammen


Muziekcommissie:

Leon Frantzen (dirigent)
Sarah Voorjans (verslaggeefster)
Ann Bleukx (verslaggeefster)
Mathy De Busser
Jo Franssen
Jos Daelmans
Stef Verlaak
Marnik Vandenheuvel

Verantwoordelijke muziekpartiijen:

Janny Henkens

 

Onze dirigent(en)

Gekende dirigenten sinds het ontstaan van Concordia zijn Mathieu Claessen, Emiel Swijzen, Jean Demandt, Dhr. Knupkes en Jacques Ubachs.

Van 1959 tot 1967 hanteerde Harry Ramaekers uit Thorn de dirigeerstok.

Vanaf 1971 werd onze harmonie gedirigeerd door Theo Paradis, die "uit de rangen" kwam als 1ste klarinettist.
Hij studeerde klarinet en kamermuziek aan de Muziekacademie van Maaseik en aan het Stedelijk Conservatorium van Hasselt bij P. Huygen en J. Vanderperren.  Hij werd laureaat van de Nationale Muziekwedstrijd "Pro Civitate" voor klarinet, wat leidde tot verdere studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.  P. Deleye en P. Bulthe waren er de docenten klarinet, P. Brouwers was docent notenleer en A. Van Liesebeth was docent kamermuziek.

Naast prijzen voor Notenleer en Transpositie bij L. Gras, behaalde hij het Hoger Diploma klarinet.
Samen met Jean-Marie Van Broekhoven gaf hij concerten in binnen- en buitenland, o.a. in Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Zweden.
In 1976 werd hij lid van het vocaal en instrumentaal ensemble Henric van Veldeke.  Bij praktisch elk concert van dit ensemble speelde hij als solist.
Verder werkte hij regelmatig samen met het Helicon Ensemble.
Ook speelde hij regelmatig mee bij diverse orkesten, o.a. bij het Wereld Orkest van Jeugd en Muziek o.l.v. Carl Ancerl met optredens in o.a. Italië, België en Zweden.

Als solist trad hij op in Bulgarije, Tsjechië, Italië, Spanje, Oostenrijk en Duitsland en buiten Europa in Afrika (Congo), Zuid-Amerika (Chili) en Azië (Filipijnen).
Hij was achtereenvolgens lesgever en docent klarinet aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en aan verschillende Masterclasses.
Hij was verbonden als leraar klarinet en kamermuziek aan de Muziekacademies van Maaseik, St. Truiden en Tongeren en hij gaf regelmatig concerten als solist met diverse orkesten en ook in kamermuziekverband.  Hij was ook dirigent van de St. Jozefsharmonie van Voorshoven en van het Gemengd Koor van Aldeneik.  Hij dirigeerde Concordia gedurende méér dan 30 jaar met successen in België, Denemarken, Duitsland en Schotland.

Theo Paradis gaf in 2008 de fakkel door aan Frank Boonen, die zijn eerste trommelroffels leerde bij de K.H. St.Isidorus te Deurne-Diest. Aan de Gemeentelijke muziekacademie van Tessenderlo behaalde hij, met grote onderscheiding, het einddiploma en de gemeentelijke medaille slagwerk in de klas van Aloïs Verbeeck. Ondertussen trok hij ook naar de muziekacademie van Diest waar hij bastuba studeerde bij Argo Penné.Gedurende twee jaar was hij student bastuba in de klas van Ivan Meylemans aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen behaalde hij in de klas van Hendrik-Jan Renes het diploma “Meester in de Muziek, optie bastuba”. Aan datzelfde conservatorium studeerde Frank harmonie- en fanfaredirectie bij Dirk De Caluwé en Jan Hadermann. Hij behaalde hiervan zijn einddiploma met onderscheiding in mei 2002. Reeds op zijn zeventiende werd hij dirigent van Jeugdharmonie Dorna Musica uit Deurne-Diest. Daarna werd hij dirigent van de K.H. Concordia uit Maaseik en van de K.H. St.Isidorus uit Deurne-Diest.
Ook in het muziektheater is Frank werkzaam als dirigent. Hij dirigeerde o.m. het koperensemble “Be Brass” in de kindervoorstelling “De zotte liefde van Meneer Perdu” en sinds 2015 is hij muzikaal leider van het Vlaams Muziek Theater.Als freelance muzikant was hij reeds actief bij diverse orkesten en ensembles o.a. het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, Brussels Philharmonic-Vlaams Radio Orkest, het Symfonieorkest van de Munt, het Symfonieorkest van de Vlaamse Opera, Il Novecento, der Wiener Tachenoper, het Gabriëli koperensemble, Casino- Brass Ensemble, Muziektheater Transparant, het Gents Publiekstheater, Theaterhuis Het Paleis....
Frank is lid van de artistieke commissie orkesten van VLAMO en wordt regelmatig gevraagd als jurylid voor solisten- en orkestwedstrijden. Hij is als muziekleraar verbonden aan de Kunstacademies van Dilsen-Stokkem en Maaseik. 
In juli 2016 gaf hij te kennen om zijn plaats vacant te stellen omdat hij werd aangesteld als muzikale leider van het Vlaams Muziek Theater, de vroegere Heistse Operette Kring.

Klarinettist-muziekpedagoog Nico Neyens uit Neerpelt nam daarna tijdelijk de dirigeerstok over.

Op 24 maart 2017 werd Arthur Vanderhoeft door de muzikanten gekozen als hun nieuwe dirigent.
Arthur Vanderhoeft kreeg zijn  eerste muzieklessen van zijn vader op bugel in de plaatselijke fanfare van zijn geboorteplaats Rummen. Al spoedig bleek zijn talent en ging hij trompet studeren aan het Stedelijk Muziekconservatorium van Hasselt. In 1971 behaalde hij de Eerste Prijs in de Nationale Wedstrijd  Pro Civitate.
Hij studeerde verder aan de Koninklijke Conservatoria van Brussel en Antwerpen alvorens zich verder te bekwamen in Los Angeles en aan het California Institute of the Arts in USA. Hij studeerde er bij James Stamp en Mario Guarneri.
Na zijn studies koos hij voor een loopbaan als leraar. Niettemin bleef hij musiceren. Ook ging hij van 1989 tot 1992 opnieuw studeren bij André Van Driessche. Drie jaren van intense studie aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel die resulteerden in een eerste prijs  Corno da Caccia.
Als instrumentalist speelde hij met de Filharmonie van Antwerpen, het BRT Symfonisch Orkest, het Collegium Instrumentale Brugense, het Groot Koperensemble Theo Mertens, het Gabrieli Koperensemble, de Brabantse Brass Band, het Fred Van Hove Kwintet, het Xenakis Ensemble, Brass Band WIllebroek en Festival Brass Band.
In 2012 werd Arthur verkozen tot 'leraar van het jaar 2012'. Vele leerlingen, oud-leerlingen en ouders vonden de muziekleraar de ideale kandidaat voor de titel. Vanderhoeft moet de onderscheiding wel delen met tien andere mannelijke leerkrachten. Het leerkrachtentijdschrift Klasse, dat de wedstrijd organiseert, koos niet toevallig voor elf mannen. 2012 werd immers in de onderwijssector uitgeroepen tot 'het jaar van de man'. Door promotie te voeren, wil men mannen opnieuw warm maken voor het lerarenambt.
Arthur is blij met de erkenning, ook al is die louter symbolisch. Een verklaring voor zijn geliefdheid heeft Arthur Vanderhoeft niet. 'Ik kan vrij streng en veeleisend zijn', zegt hij. 'Maar ik probeer tegelijk ook menselijk te blijven en sta open voor andere meningen. Blijkbaar wordt dat geapprecieerd.
Sinds 2010 is hij de vaste dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Gingelom en sinds 24 maart 2017 tot 17 december 2018 ook bij ons. 

Vanaf 21 december 2018 tot april 2019 werden de repetities weer geleid door Nico Neyens.

O
p 12 april 2019 werd Leon Frantzen door de muzikanten verkozen als de nieuwe dirigent van K.H. Concordia.
Leon is trombonist van opleiding en studeerde o.a. aan het Conservatorio E.F.Dall Abaco van Verona (Italië).  Hij is geboren en getogen in Neeritter, woonachtig in Kessenich en verbonden als muziekleraar aan het Conservatorium van Maastricht.

Repetities:

De repetities gaan door: 
Elke vrijdag van 20 uur tot 22 uur voor de harmonie.
Op regelmatige tijdstippen op zondag voor de drumband en op woensdagavond voor ons instaporkest.