Bestuur en organisatie

Onze muziekvereniging werd gesticht op 10 oktober 1883. Na wereldoorlog II moest de harmonie moeizaam van begin af aan opnieuw beginnen, wat niet van een leien dakje liep. Na enkele jaren hield ze op te bestaan. In 1947 werd een nieuwe harmonie opgericht met de naam "De Lier". Na jaren van bloei, braken echter ook moeilijke tijden aan voor deze "nieuwe" harmonie, die op haar beurt ter ziele ging. In 1959 werd Concordia heropgericht onder voorzitterschap van Mathieu Segers. Nadien namen nog Jaak Silkens en Mathieu Godermans het voorzitterschap op zich. In de meer dan 110 jaar dat de harmonie bestaat is zij uitgegroeid tot een organisatie, die zich niet enkel met muziek bezig houdt, maar eveneens instaat voor tal van cultureel-sociale activiteiten in Maaseik en omgeving, zelfs naar het nabije Nederland en Duitsland toe. De harmonie kreeg voor haar muzikale inzet waardering in binnen- en buitenland en zelfs een hoge onderscheiding van de Nederlandse Koningin. Succesvolle concertreizen werden reeds ondernomen naar Denemarken en driemaal naar Schotland. 

In 2010 was er een tegenbezoek van de Ellon & District Pipes and Drums, met een gezamenlijk gastoptreden tijdens de 25ste editie van het "Scottish Weekend" in Alden Biezen en het traditioneel opgetreden op de Markt van Maaseik, ter gelegenheid van Muziekhappening/Knapkoekbakken. 


Sinds meer dan 29 jaar stond de harmonie onder voorzitterschap van Henri Verlaak, die op de Algemene Vergadering van 27 maart 2015 benoemd werd tot erevoorzitter.
Op 25 april 2018 ontving Henri Verlaak de Cultuurprijs 2018 voor zijn jarenlange bijdrage en inzet voor het Maaseiker cultuurleven.

Op 5 mei 2015 werd Winand Corstjens aangesteld als coördinator van onze harmonie, een functie die hij waarnam tot maart 2017. 

De muzikanten Ger Rijks en An Bleukx zijn sinds 3 mei 2018 voorzitter en ondervoorzitter van onze vereniging.

Mathy De Busser nam vanaf augustus 2009 het secretariaatswerk over van Winand Corstjens (januari 2008 t.e.m. augustus 2009) in opvolging van Herman Jansen (oktober 2002 tot januari 2008) en Eric Vandeweert (1985 tot 2002).

Mathieu Dirix nam vanaf januari 2014 de functie van penningmeester waar, in opvolging van Math Van Sloun, Jean Peeters en Henri Vrinssen.
Vanaf 2018 wordt de functie van penningmeester waargenomen door Jean-Pierre Boonen.

Tal van activiteiten worden georganiseerd door onze harmonie, niet enkel om de eigen vereniging van de nodige fondsen te voorzien, maar ook aan het socio-culturele leven in onze gemeente neemt de harmonie deel door de organisatie en medeorganisatie van evenementen en het ter beschikking stellen van Zaal Van Eyck.

Op muzikaal gebied probeert de harmonie zoveel mogelijk deel te nemen aan huldigingen en vieringen op gemeentelijk, sociaal, cultureel en familiaal vlak.
Ook een vaste waarde is de jaarlijkse steunkaartenverkoop, waarbij vrijwilligers van de harmonie huis aan huis gaan in de hele deelgemeente Maaseik.
Bij deze bedanken wij ook de Maaseiker bevolking en sponsors voor hun steeds wederkerende steun.
We vermelden je maar enkele evenementen in het heden en verleden van een doorsnee werkjaar, met deelname van, steunverlening aan of organisatie door onze harmonie.

De paranormale en alternatieve beurs
De boeken- en platenbeurs
Paasbrunch Bospoortwijk
De internationale halfvastenstoet
Steakdag Sjruur VZW
Bokkerieje
Koetsenparade
De internationale keramiekmarkt
De internationale rommel- en sjacherbeurs
Hartbufkes Preuve (einde 2011)
Euregiotreffen
All Weather Music
Tiroler Avond
Ierse avond n.a.v. St. Patrick's Day
Boekweitkoek- en spaghettidag
Zèngentaire
Lezingen Davidsfonds
School- en toneelvoorstellingen
Vergaderingen Pater Sangerskring, Groove It, Vlamo
Nacht van de Geschiedenis
Maaltijd van de St. Vincentiusvereniging
Repetitie brassband
Rommelmarkt in Zaal Van Eyck
Van Eyckfeesten

 

De K.H. Concordia bestaat uit drie geledingen:

De harmonie Concordia o.l.v. Arthur Vanderhoeft met als
tweede dirigent Ton van Buggenum
De drumband en Percussiegroep Concordia o.l.v. Pieter Franssen
Een jeugdmuziekgroep o.l.v. Ton van Buggenum

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Ger Rijks; voorzitter
Ann Bleukx: ondervoorzitster
Mathy De Busser: secretaris
Jean-Pierre Boonen: penningmeester
Toon Voorjans: afgevaardigd bestuurslid
Winand Corstjens: afgevaardigd bestuurslid

Bestuursleden:

Ger Rijks
Ann Bleukx
Emily Vroemen
Henri Thijssen
Marcel Urlings
Gilbert Willems
Herman Gerarts
Ellen Heymans
Jos Vercammen
Toon Voorjans
Winand Corstjens

Ereleden:

Henri Verlaak (erevoorzitter)
Pierre Wolfs
Harry Teuwen

Zaalcommissie:

Wien Corstjens
Jos Vercammen


Muziekcommissie:

Sarah Voorjans (verslaggeefster)
Ann Bleukx (verslaggeefster)
Mathy De Busser
Jo Franssen
Jos Daelmans
Stef Verlaak
Marnik Vandenheuvel
Pieter Franssen
Sarah Voorjans

Verantwoordelijke muziekpartiijen:

Janny Henkens

 

Onze dirigent

Nadat Frank Boonen in juli 2016 te kennen gaf zijn plaats vacant te stellen, werd hij tijdelijk opgevolgd door Nico Neyens.
Op 24 maart 2017 werd Arthur Vanderhoeft door de muzikanten verkozen als hun nieuwe dirigent.
Arthur Vanderhoeft kreeg zijn  eerste muzieklessen van zijn vader op bugel in de plaatselijke fanfare van zijn geboorteplaats Rummen. Al spoedig bleek zijn talent en ging hij trompet studeren aan het Stedelijk Muziekconservatorium van Hasselt. In 1971 behaalde hij de Eerste Prijs in de Nationale Wedstrijd  Pro Civitate.

Hij studeerde verder aan de Koninklijke Conservatoria van Brussel en Antwerpen alvorens zich verder te bekwamen in Los Angeles en aan het California Institute of the Arts in USA. Hij studeerde er bij James Stamp en Mario Guarneri.

Na zijn studies koos hij voor een loopbaan als leraar. Niettemin bleef hij musiceren. Ook ging hij van 1989 tot 1992 opnieuw studeren bij André Van Driessche. Drie jaren van intense studie aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel die resulteerden in een eerste prijs  Corno da Caccia.

Als instrumentalist speelde hij met de Filharmonie van Antwerpen, het BRT Symfonisch Orkest, het Collegium Instrumentale Brugense, het Groot Koperensemble Theo Mertens, het Gabrieli Koperensemble, de Brabantse Brass Band, het Fred Van Hove Kwintet, het Xenakis Ensemble, Brass Band WIllebroek en Festival Brass Band.

In 2012 werd Arthur verkozen tot 'leraar van het jaar 2012'. Vele leerlingen, oud-leerlingen en ouders vonden de muziekleraar de ideale kandidaat voor de titel. Vanderhoeft moet de onderscheiding wel delen met tien andere mannelijke leerkrachten. Het leerkrachtentijdschrift Klasse, dat de wedstrijd organiseert, koos niet toevallig voor elf mannen. 2012 werd immers in de onderwijssector uitgeroepen tot 'het jaar van de man'. Door promotie te voeren, wil men mannen opnieuw warm maken voor het lerarenambt.


Arthur is blij met de erkenning, ook al is die louter symbolisch. Een verklaring voor zijn geliefdheid heeft Arthur Vanderhoeft niet. 'Ik kan vrij streng en veeleisend zijn', zegt hij. 'Maar ik probeer tegelijk ook menselijk te blijven en sta open voor andere meningen. Blijkbaar wordt dat geapprecieerd.' 

Vakkennis

Vanderhoeft wordt door zijn leerlingen en oud-leerlingen vooral geprezen voor zijn vakkennis. En die heeft Arthur op overschot. Zo behaalde hij onder meer een diploma als 'Master of fine arts' aan het Kunstinstituut van California.

Ook in zijn scholen stelt hij vast dat de mannelijke leerkrachten een minderheid vormen. Heeft hij daar een reden voor? 'Ik kan uiteraard enkel voor de muzieksector spreken. Daar loopt het al fout bij de instroom. Je ziet nog vaak dat meisjes worden overtuigd om een instrument te leren, terwijl jongens moeten gaan voetballen. Die keuze zorgt ervoor dat er veel meer vrouwelijke muzikanten zijn.'

Arthur Vanderhoeft was voltijds leraar aan de Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs te Antwerpen en aan de Gemeentelijke Academie Zoltàn Kodàly in Wijnegem. Hij is ook een gewaardeerd dirigent. Zowel amateur- als beroepsorkesten uit België, Nederland, Duitsland, Polen, Letland, Zwitserland, USA en Costa Rica musiceerden reeds onder zijn leiding. Hij tracht steeds een welverdiende aandacht te schenken aan onze eigen Vlaamse componisten.

Sinds 2010 is hij de vaste dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Gingelom en sinds 24 maart 2016 ook bij ons.
Wij wensen hem veel succes bij Concordia!


Repetities:

De repetities gaan door: 
Elke vrijdag van 20 uur tot 22 uur voor de harmonie.
Op regelmatige tijdstippen op zondag voor de drumband en op woensdagavond voor ons instaporkest.