Deze richtlijnen zijn geldig voor muzikanten, dirigenten, vrijwilligers en bestuurders die deelnemen aan een activiteit, tijdens de periode waarin de preventiemaatregelen van kracht blijven. 

ALGEMEEN

Ik zorg voor voldoende sociale afstand:

  • 1,5m afstand tijdens het niet-musiceren
  • 1,5m afstand voor niet-blazers
  • 2m afstand voor blazers, of 1,5m indien er plexiglas schermen voorzien worden

Ik draag een mondmasker bij het betreden van de locatie en tijdens mijn verplaatsingen binnen deze locatie.

Ik blijf thuis:

  • Als ik ziek ben of symptomen heb van een Corona besmetting.
  • als iemand uit mijn familie ziek is of symptomen heeft van een Corona besmetting
  • Als ik de laatste 5 dagen ben teruggekomen uit een risicogebied.

Bij (vermoeden van) besmetting van mezelf of personen in mijn persoonlijke bubbel:

  • Verwittig ik de coronaverantwoordelijke
  • Neem ik pas opnieuw deel aan de activiteiten na een gunstig advies van mijn behandelde arts
  • Werk ik mee aan het contactonderzoek

 

VOORBEREIDING THUIS

Ik meld mij tijdig af voor de activiteit.

Ik breng mijn eigen mondmasker mee.

Ik breng mijn persoonlijk materiaal mee (partituurmap, potlood, pupiter, papieren zakdoekjes enz...)

 

VÓÓR DE ACTIVITEIT

Ik kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit aan, tenzij anders aangegeven door het bestuur.

Ik was en ontsmet mijn handen voor het betreden van de locatie.

Als ik een stoel nodig heb, ontsmet ik deze zorgvuldig voor gebruik.

 

TIJDENS DE ACTIVITEIT

Ik hou ten allen tijde de nodige onderlinge afstand van medemuzikanten, de dirigent, bestuurders en begeleiders.

Als ik moet hoesten of niezen, dan doe ik dat in mijn elleboogplooi of in een papieren zakdoekje die ik daarna weggooi in een gesloten vuilnisbak.

Ik deel geen materiaal met medemuzikanten.

Na het bespelen maak ik mijn instrument(en) telkens proper.

Als blazer zorg ik er voor dat alle vloeistoffen opgevangen worden in een wegwerpdoek die ik daarna in een afgesloten vuilnisbak gooi of ik breng een propere, absorberende doek mee voor persoonlijk gebruik die ik na de activiteit op minstens 60° C was.

Als slagwerker deel ik geen instrumenten, stokken of onderdelen van instrumenten.

 

NA DE ACTIVITEIT

Als ik een stoel gebruikt heb, dan ontsmet ik deze zorgvuldig na gebruik.

Ik was en ontsmet mijn handen bij het verlaten van de locatie.

 

Ik verklaar deze gedragscode voor de heropstart van de activiteit te hebben gelezen, ermee akkoord te gaan en zorgvuldig te zullen volgen.

 

Datum:

 

Naam en handtekening: