Te Deum van 21 juli 2022

Kijk even op onze "filmpjes"- pagina en beluister de mooie versie van het Belgisch Volkslied, gespeeld door onze harmonie.

Foto's concert Agnetenklooster 2022

Klik HIER voor de foto's.

Onze erevoorzitter Henri Verlaak is overleden

We vernamen op donderdagmorgen 7 juli het bericht dat onze erevoorzitter Henri Verlaak overleden is. Voor Henri was de harmonie zijn levenswerk. We hebben niet veel, maar alles als Concordia aan hem te danken. Onze condoleances gaan in de eerste plaats uit naar zijn familie, met uitbreiding naar de ganse Maaseiker bevolking.

Boeken, LP's, singles, CD's en DVD's worden bij de K.H. Concordia het hele jaar door in dank aanvaard!
Het directe aanspreekpunt van onze boekenbeurs is
Claudine Brouns.
Stuur een e-mail naar:

boekenbeurs@harmonieconcordia.be
of bel +32 (0)89 565 482

Tweedehands boeken kopen en verkopen?

Bij de receptie op vrijdag 28 februari 2020 voor de medewerkers van de boekenbeurs, met van links naar rechts: Eerste Schepen Myriam Giebens, bezieler van de boekenbeurs Henri Thijssen en voorzitter Ger Rijks. 

De medewerkers verklaren de 30ste boekenbeurs voor geopend!
Jammer genoeg kwam er door de coronacrisis een kink in de kabel, toen we onverwacht het laatste weekend niet meer konden openstellen.

De medewerkers verklaren de 30ste boekenbeurs voor geopend!
Jammer genoeg kwam er door de coronacrisis een kink in de kabel, toen we onverwacht het laatste weekend niet meer konden openstellen.

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING (AVG/GDPR)

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe regeling omtrent 
uw privacy in voege.

 
De Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De Koninklijke Harmonie Concordia VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees onze volledige privacyverklaring na op onze websitepagina.