Concordia in 1975. Foto ingestuurd door Ria Roussard (eerste rij, uiterst rechts)

Een processie tussen 1965 en 1969 met vooraan als eerste trommelaar(ster) Roos Stakenborg met erachter haar zusje Rina Stakenborg. Foto in gestuurd door Roos Stakenborg.

Te Deum van 21 juli 2022

Klik HIER voor de foto's.

Boeken, LP's, singles, CD's en DVD's worden bij de K.H. Concordia het hele jaar door in dank aanvaard!
Het directe aanspreekpunt van onze boekenbeurs is
Claudine Brouns.
Stuur een e-mail naar:

boekenbeurs@harmonieconcordia.be
of bel +32 (0)89 565 482

Bij de receptie op vrijdag 28 februari 2020 voor de medewerkers van de boekenbeurs, met van links naar rechts: Eerste Schepen Myriam Giebens, bezieler van de boekenbeurs Henri Thijssen en voorzitter Ger Rijks. 

Tweedehands boeken kopen en verkopen?

De medewerkers verklaren de 30ste boekenbeurs voor geopend!
Jammer genoeg kwam er door de coronacrisis een kink in de kabel, toen we onverwacht het laatste weekend niet meer konden openstellen.

We vernamen op donderdagmorgen 7 juli 2022 het bericht dat onze erevoorzitter Henri Verlaak overleden was. Voor Henri was de harmonie zijn levenswerk. We hebben niet veel, maar alles als Concordia aan hem te danken. Bedankt Henri dat je zoveel voor ons hebt kunnen betekenen.

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING (AVG/GDPR)

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe regeling omtrent 
uw privacy in voege.

 
De Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De Koninklijke Harmonie Concordia VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees onze volledige privacyverklaring na op onze websitepagina.